Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

COVID-19 Opatření platná od 1.9.2021

Rubrika: Pro rodiče a uchazeče o studium

Vážení rodiče, žáci,

v naší škole se žáci netestují ani nedokládají žádné dokumenty vztahující se ke covid-19, avšak v rámci prevence šíření tohoto onemocnění naše škola vyžaduje:

1. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí.

2. Při vstupu do prostor školy prosíme o použití desinfekce rukou a o dodržování základních hygienických pravidel.

3. Žádáme zákonné zástupce a třetí osoby, aby se v budově školy zdržovali pouze dobu nezbytně nutnou.

4. Škola zakazuje do budovy vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění.

Děkuji za porozumění
Bc. Jiří Kopa, ředitel školyKomentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

22.10.2021

Saxofon od vzniku po současnost

Zveme vás na další komunitní osvětové setkání. Hlavním protagonistou bude klarinetista a saxofonista Lukáš Čajka, zástupce ředitele ZUŠ Teplice a pedagog teplické konzervatoře. Úterý 26.10. od 17.00 hod. sál školy

22.10.2021

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny jsou ve středu 27.10. a v pátek 29.10. V pondělí 25.10. a v úterý 26.10. je běžná výuka dle rozvrhů.

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o začátku školního roku

 

Vážení rodiče, žáci,

nabízí se začít povzdechem nad rychle uplynulým časem prázdnin, ovšem to bych nebyl příliš originální. Nezbývá než věřit, že vše, co jsme na léto naplánovali a zatím nestihli, zvládneme za rok.

Již jsem avizoval v tisku, že máme volnou kapacitu pro zahájení výuky na akordeon. Rádi bychom vrátili “život” tradičním nástrojům. Po akordeonu, bude-li zájem, obnovíme také výuku hry na housle. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11